Press Enter / Return to begin your search.

Czy Islandczycy używają więcej plastiku w porównaniu z innymi narodami?

Produkcja tworzyw sztucznych od 1964 roku wzrosła dwudziestokrotnie i nadal rośnie. Według danych z 2018 roku Litwini są krajem, który poddaje recyklingowi około 74% plastiku, najwięcej ze wszystkich krajów europejskich, podczas gdy Islandia zajmuje 16 miejsce na tej liście z około 42%. Organizacja Narodów Zjednoczonych rozpoczęła globalną kampanię przeciwko zanieczyszczaniu oceanów tworzywami sztucznymi, a jednym z głównych celów kampanii jest zaprzestanie stosowania jednorazowych opakowań plastikowych. Unia Europejska zatwierdziła zakaz stosowania jednorazowych plastikowych zastaw stołowych (talerze, szklanki, sztućce i pałeczki), plastikowych rurek, plastikowych pałeczek do uszu, plastikowych trzonków do balonów i oksydegradowalnych plastikowych pudełek do żywności na wynos. Zakaz ten będzie obowiązywał od 2021 roku. Francuzi to naród, który posunął się najdalej w kampanii i już zakazał używania jednorazowych toreb plastikowych w sklepach i jednorazowej plastikowej zastawy stołowej. Dla porównania Islandczycy wyrzucają co roku około 70 milionów plastikowych toreb, czyli około 1120 ton plastiku. Przyjmuje się, że do wyprodukowania 1 kg plastiku potrzeba ok. 2 kg ropy, co daje 2240 ton ropy potrzebnej do produkcji wszystkich plastikowych toreb, które Islandczycy wyrzucają co roku.

Islandczycy generalnie pozbywają się jednorazowygo plastiku natychmiast po użyciu. Szacuje się, że każda plastikowa torba jest używana średnio przez około 25 minut. Średnio każdy Islandczyk pozostawia rocznie około 40 kg odpadów z tworzyw sztucznych.

Od 1 września 2019 roku zabronione jest rozdawnictwo gratisowych toreb reklamowych, niezależnie od materiału z jakiego są wykonane. Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą od stycznia 2021 roku obowiązywać będzie całkowity zakaz sprzedaży jednorazowych plastikowych toreb na zakupy.

Źródła:
https://ceoworld.biz/2018/12/04/these-european-countries-are-the-best-and-worst-at-recycling-plastic-waste/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181212STO21610/plastic-waste-and-recycling-in-the-eu-facts-and-figures
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20181129-1